Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Nieuws (57)

2020

 • Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag 09/07/2020  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  De Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) is belast met de redactie van een jaarlijks verslag over de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing. De SCvV werd opgericht door de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds. De wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van de crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën heeft het Zilverfonds opgeheven, maar het voortbestaan van de SCvV bevestigd.

 • Externe kosten van vervoer 29/06/2020  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Dit rapport kwantificeert de marginale externe transportkosten (congestie- en milieukosten) aan de hand van het PLANET-model van het Federaal Planbureau en vergelijkt ze met de geheven vervoersbelastingen. Die indicatoren kwamen niet aan bod in de ‘Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2040’, die in 2019 gepubliceerd werden door het Federaal Planbureau en de FOD Mobiliteit en Vervoer. In die zin vult dit rapport die vooruitzichten aan.

 • Economische vooruitzichten 2020-2025 – Versie van juni 2020 23/06/2020  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Dit rapport vat de resultaten samen van de juniversie van de ‘Economische vooruitzichten 2020-2025’. Het Federaal Planbureau publiceerde in maart een voorlopige versie van deze vooruitzichten. Die hielden geen rekening met de maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie en ter ondersteuning van de economische activiteit die na 11 maart werden genomen in België en heel wat andere Europese landen. De resultaten van de voorliggende juniversie zijn dan ook sterk verschillend van die van maart.

 • Corona schudt de Belgische elektriciteitssector danig door elkaar 18/06/2020

  [[Illustration_Picture]]

  In deze ongeziene periode van langdurige lockdown als gevolg van de wereldwijde verspreiding van het coronavirus worden effecten in alle geledingen van de maatschappij waargenomen. Gegeven de natuur, omvang en snelheid van de sanitaire crisis blijven ook de energiemarkten niet gespaard en wordt het energielandschap danig door elkaar geschud. Een aantal zwakke plekken in het huidige systeem worden hierdoor blootgelegd.

 • Fact Sheet 001 : Diensten of industrie, welke sector ondersteunt de productiviteitsgroei in België? 15/06/2020

  [[Illustration_Picture]]

  Welke activiteiten dragen bij tot de productiviteitsontwikkeling? De EUKLEMS-databank van het Federaal Planbureau geeft een antwoord op die vraag.

 • Fact Sheet 002 : Bronnen van groei 15/06/2020

  [[Illustration_Picture]]

  Kapitaal, arbeid, technologische vooruitgang: hoe dragen ze bij tot de groei? De EUKLEMS-databank van het Federaal Planbureau geeft een antwoord op die vraag.

 • Fact Sheet 003 : Kenmerken van de arbeidskrachten en groei 15/06/2020

  [[Illustration_Picture]]

  Hebben de kenmerken van de arbeidskrachten een impact op de economische groei? De EUKLEMS-databank van het Federaal Planbureau geeft een antwoord op die vraag.

 • ICT-Ontwikkelaar (M/V/X) - Contract van onbepaalde duur 09/06/2020

  [[Illustration_Picture]]

  Het Federaal Planbureau zoekt een wetenschappelijk ontwikkelaar voor een contract van onbepaalde duur. Hij/zij zal hoofdzakelijk instaan voor het ontwikkelen van modelleringssoftware en zal de informaticaploeg bijstaan in haar dagelijkse taken.

 • Demografische vooruitzichten 2019-2070. Actualisering in het kader van de COVID-19-epidemie 02/06/2020  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  De Demografische vooruitzichten 2019-2070 werden begin maart 2020 gepubliceerd, net vóór de eerste tekenen van COVID-19 op het Belgische grondgebied. In het licht van de evolutie van de epidemie en de maatregelen die zijn genomen door de Nationale Veiligheidsraad (NVR) om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, leek een actualisering van die vooruitzichten onontbeerlijk.

 • COVID-19 en welzijn: wie zijn de kwetsbare groepen? 29/04/2020  - Communiqués

  [[Illustration_Picture]]

  Naast de gezondheids- en economische impact, heeft de covid-19-crisis ingrijpende gevolgen voor het volledige leven van mensen. Die crisis heeft een negatieve impact op het welzijn van de Belgen en de belangrijkste determinanten ervan, zoals gezondheid, sociale relaties of levensstandaard. Sommige groepen zijn bijzonder kwetsbaar: de 16-49-jarigen, personen met een laag inkomen, zij die alleen wonen, arbeidsongeschikt of werkloos zijn. Algemeen genomen lopen vrouwen meer dan mannen het risico dat hun welzijn daalt.

 • COVID-19-crisis : welke impact op het welzijn van de Belgen? 29/04/2020  - Publicaties

  [[Illustration_Picture]]

  Naast de gezondheids- en economische impact, heeft de covid-19-crisis een negatieve impact op het welzijn van de Belgen en de belangrijkste determinanten ervan, zoals gezondheid of sociale relaties. Sommige groepen zijn bijzonder kwetsbaar: de vrouwen, de 16-49-jarigen, personen met een laag inkomen, zij die alleen wonen, arbeidsongeschikt of werkloos zijn. Op basis van de beschikbare informatie meent het FPB dat de impact van de crisis op het welzijn groter is dan tijdens de financieel-economische crisis van 2008.

Eerste Vorige  3 van 3  Volgende Laatste
Please do not visit, its a trap for bots