Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Keywords

Aanbod- en gebruikstabellen

Updating the 2010 Belgian interregional supply and use table - Towards a version compatible with ESA 2010 (Working Paper 10-19)

The impact of offshoring on employment in Belgium (Working Paper 01-09)

Trade-based measures of offshoring: an overview for Belgium (Working Paper 09-08)

Supply and Use Tables for Belgium 1995-2002 : Methodology of Compilation (Working Paper 04-07)

Aanbodzijde

S3BE : un modèle macroéconomique de long terme pour l’économie belge (Working Paper 03-09)

Aandelenrisicopremie

An assessment of the risks to the medium-term outlook of the Belgian international economic environment (Working Paper 12-03)

Aanslagvoet

The macro-economic effects of labour market reforms in the European Union - Some selected simulations with the NIME model. (Working Paper 12-04)

Accrued-to-date liabilities

Kolommen G en H van de aanvullende tabel over de pensioenstelsels van de sociale verzekering (tabel 29) (REP_T29_12928)

Accrued-to-date pension entitlements in Belgium (Working Paper 06-17)

Achtergronddocumentatie

Organisatie van de participatieve oefening inzake toekomstverkenning 2011-2012 - Ter voorbereiding van de langetermijnvisie 2050 (Working Paper 09-12)

Activiteitsgraad

The macro-economic effects of labour market reforms in the European Union - Some selected simulations with the NIME model. (Working Paper 12-04)

Adequaat inkomen

De Belgische eerstepijlerpensioenen aan de vooravond van de vergrijzing: doorlichting van bedragen, gerechtigden en adequaatheid (Working Paper 04-10)

Adequaatheid

Analyse de l’adéquation de la production électrique en Belgique à l’horizon 2030 - Analyse basée sur les scénarios du projet d’EPE2 (Working Paper 04-13)

Toereikendheid van het pensioen en budgettaire kosten van de vergrijzing: evaluatie van beleidsmaatregelen en van alternatieve scenario’s (Working Paper 22-10)

The long-term adequacy of the Belgian public pension system: An analysis based on the MIDAS model (Working Paper 10-10)

Administratieve lasten

De administratieve lasten in België voor 2022 (Working Paper 09-24)

De administratieve lasten in België voor het jaar 2016 (Planning paper 116)

De administratieve lasten in België voor het jaar 2014 (Planning paper 115)

Administratieve lasten in België voor het jaar 2012 (Planning paper 114)

Administratieve lasten in België voor het jaar 2010 (Planning Paper 110)

Shifting of red tape? The impact of authority behavior on tax compliance costs (Working Paper 09-10)

De administratieve lasten in België voor het jaar 2008 (Planning Paper 108)

Administratieve vereenvoudiging

De administratieve lasten in België voor 2022 (Working Paper 09-24)

De administratieve lasten in België voor het jaar 2016 (Planning paper 116)

De administratieve lasten in België voor het jaar 2014 (Planning paper 115)

Administratieve lasten in België voor het jaar 2012 (Planning paper 114)

Administratieve lasten in België voor het jaar 2010 (Planning Paper 110)

De administratieve lasten in België voor het jaar 2008 (Planning Paper 108)

AIDS

Estimating private health expenditures within a dynamic consumption allocation model (Working Paper 04-08)

Arbeidskosten per eenheid product

L’évolution des coûts unitaires du travail en Belgique de 1996 à 2008 (Working Paper 14-10)

Arbeidsmarkthervorming

The macro-economic effects of labour market reforms in the European Union - Some selected simulations with the NIME model. (Working Paper 12-04)

Arbeidsmarktpolitiek

Effect van beroepsopleidingen voor werklozen op de tewerkstellingsduur (Working Paper 12-06)

Arbeidsproductiviteit

Arbeidskosten, loonsubsidies, arbeidsproductiviteit en opleidingsinspanningen van ondernemingen (GECE_EGCW_1301)

Comparaison des composantes de la croissance de la productivité : Belgique, Allemagne, France et Pays-Bas 1996-2007 (Working Paper 18-10)

Market services labour productivity growth in three small European countries: Austria, Belgium and the Netherlands (Working Paper 14-07)

Arbeidsvolume

L’évolution des coûts unitaires du travail en Belgique de 1996 à 2008 (Working Paper 14-10)

Arbeidsvraagvergelijkingen

The impact of offshoring on employment in Belgium (Working Paper 01-09)

Armoede

De bevolking met een risico op armoede of sociale uitsluiting in België - Projectie tot 2030 (Working Paper 12-16)

De Belgische eerstepijlerpensioenen aan de vooravond van de vergrijzing: doorlichting van bedragen, gerechtigden en adequaatheid (Working Paper 04-10)

Armoederisico

Beschrijving en gebruik van het model EXPEDITION (DC2024_WP_03)

Studiecommissie voor de vergrijzing - Jaarlijks verslag (FORVERG202101)

De evolutie van het armoederisico in België bij de bevolking beneden 60 jaar (Working Paper 06-21)

Regionale kinderbijslaghervormingen – Een impactanalyse met het microsimulatiemodel EXPEDITION (Working Paper 04-21)

Automated vehicles

Vehicle stock modelling in long term projections - Survey of the literature (Working Paper 08-17)

Please do not visit, its a trap for bots