Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Keywords

Taakgebaseerde aanpak/benadering

Wages and employment by level of education and occupation in Belgium (Working Paper 22-08)

Table 29

Kolommen G en H van de aanvullende tabel over de pensioenstelsels van de sociale verzekering (tabel 29) (REP_T29_12928)

Accrued-to-date pension entitlements in Belgium (Working Paper 06-17)

Technologische efficiëntie

A decomposition of industry-level productivity growth in Belgium using firm-level data (Working Paper 11-11)

Technologische grens

Les déterminants de l’innovation dans une petite économie ouverte : le cas de la Belgique
Determinants of innovation in a small open economy: the case of Belgium (Working Paper 11-08)

Technologische schok

The international transmission of shocks - Some selected simulations with the NIME model (Working Paper 09-03)

Technology diffusion

Vehicle stock modelling in long term projections - Survey of the literature (Working Paper 08-17)

Tewerkstelling van jongeren

Removing youth sub-minimum wage rates in Belgium: did it affect youth employment? (Working Paper 04-18)

TFP

Alternative assessment of Belgian competitiveness (Working Paper 09-09)

Capital services and total factor productivity measurements : impact of various methodologies for Belgium (Working Paper 03-07)

Toekomstverkennende oefening

Nog maar acht jaar om de SDG’s te realiseren - Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2022 (Sustainable development Report 2022)

Organisatie van de participatieve oefening inzake toekomstverkenning 2011-2012 - Ter voorbereiding van de langetermijnvisie 2050 (Working Paper 09-12)

Toekomstverkenning

Evaluatie van de nauwkeurigheid van de korte- en middellangetermijnvooruitzichten van het FPB - Een update van Working Papers 12-17 en 13-17 (Working Paper 05-20)

Evaluatie van de nauwkeurigheid van de kortetermijnvooruitzichten van het FPB - Een update (Working Paper 12-17)

Track record of the FPB’s short-term forecasts : An update (Working Paper 03-12)

Scenario's voor transitie naar een duurzame ontwikkeling tegen 2050. Toekomstverkennende nota gerealiseerd voor de 'Lente van het Leefmilieu' op basis van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (Working Paper 16-08)

Organisatie van de participatieve oefening inzake toekomstverkenning tegen het jaar 2050 ter voorbereiding van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (Working Paper 15-08)

Examen des méthodes et analyse de 6 projets de prospective participative. Etude préliminaire au 4° Rapport fédéral sur le développement durable (Working Paper 14-08)

Elementen van toekomstverkenning in de adviezen van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling van 2002 tot 2005. Analyse ter voorbereiding van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (Working Paper 13-08)

Toerisme

Analyse van de macro-economische gevolgen van de organisatie van een FIFA Wereldbeker 2018 in België (Working Paper 08-10)

Toetreding en uittreding van bedrijven

A decomposition of industry-level productivity growth in Belgium using firm-level data (Working Paper 11-11)

Totale factorproductiviteit

A decomposition of industry-level productivity growth in Belgium using firm-level data (Working Paper 11-11)

The determinants of industry-level total factor productivity in Belgium (Working Paper 07-11)

Comparaison des composantes de la croissance de la productivité : Belgique, Allemagne, France et Pays-Bas 1996-2007 (Working Paper 18-10)

Transport demand

Vehicle stock modelling in long term projections - Survey of the literature (Working Paper 08-17)

Transportation: Demand, Supply and Congestion

Commuting subsidies in Belgium - Implementation in the PLANET model (Working Paper 11-16)

The fiscal treatment of company cars in Belgium: effects on car demand, travel behaviour and external costs (Working Paper 03-16)

Transportbeleid

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030 (FORTRANSP_01)

Analyse de politiques de transport : rapprochement des accises sur les carburants et Eurovignette III (Working Paper 02-11)

Analyse de l’impact de différents schémas théoriques d’une taxe routière en Belgique (Working Paper 14-09)

Langetermijn vooruitzichten van transport in België: Referentiescenario en twee beleidsscenario’s (Working Paper 12-08)

Transportmodel voor goederen en personen

The PLANET model - Methodological Report: Modelling of Short Sea Shipping and Bus-Tram-Metro (Working Paper 16-10)

The PLANET Model: Methodological Report (Working Paper 10-08)

Transportvooruitzichten op lange termijn

The PLANET model - Methodological Report: Modelling of Short Sea Shipping and Bus-Tram-Metro (Working Paper 16-10)

Triple difference estimator

Removing youth sub-minimum wage rates in Belgium: did it affect youth employment? (Working Paper 04-18)

Please do not visit, its a trap for bots