Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Keywords

Econometrisch model

Analyse macro-sectorielle des effets d’une hausse de la TVA (Working Paper 04-14)

A macro-econometric model for the economy of Lesotho (Working Paper 17-10)

Econometrisch wereldmodel

The NIME Economic Outlook for the World Economy 2005 - 2011 (Also in this issue: the Lisbon Strategy) (Working Paper 02-05)

Economische begroting

Evaluatie van de nauwkeurigheid van de korte- en middellange-termijnvooruitzichten van het FPB. Een update van Working Paper 05-20 (Working Paper 07-23)

Evaluatie van de nauwkeurigheid van de korte- en middellangetermijnvooruitzichten van het FPB - Een update van Working Papers 12-17 en 13-17 (Working Paper 05-20)

Evaluatie van de nauwkeurigheid van de kortetermijnvooruitzichten van het FPB - Een update (Working Paper 12-17)

Economische cycli

Herziening van het Belgisch budgettair federalisme: vragen omtrent de budgettaire houdbaarheid en omtrent budgettair beleid en economische cyclus (Working Paper 23-10)

Economische efficiëntie

Impact of the EU Climate-Energy Package on the Belgian energy system and economy - Update 2010 Study commissioned by the Belgian federal authority (Working Paper 09-11)

Impact of the EU Energy and Climate Package on the Belgian energy system and economy - Study commissioned by the Belgian federal and three regional authorities (Working Paper 21-08)

Economische groei

S3BE : un modèle macroéconomique de long terme pour l’économie belge (Working Paper 03-09)

Les déterminants de l’innovation dans une petite économie ouverte : le cas de la Belgique
Determinants of innovation in a small open economy: the case of Belgium (Working Paper 11-08)

Economische impact

Towards 100% renewable energy in Belgium by 2050 (ENERG_1201)

Economische relance

Bijdrage van het ontwerp van nationaal plan voor herstel en veerkracht aan de doelstellingen van het NEKP – Samenhang en complementariteit; Verslag aan de staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen (REP 12409)

Macro-economische en budgettaire effecten van het ontwerp van nationaal plan voor herstel en veerkracht - Rapport aan de staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen (REP 12401)

Eerstepijlerpensioenen

De Belgische eerstepijlerpensioenen aan de vooravond van de vergrijzing: doorlichting van bedragen, gerechtigden en adequaatheid (Working Paper 04-10)

Efficiëntieloon

Salaires et négociation collective en Belgique : une analyse microéconomique en panel (Working Paper 12-09)

Elasticiteit

La modélisation de l’impôt des personnes physiques dans les modèles macroéconomiques de court et moyen terme du BFP - Adaptation des modèles suite à la 6e réforme de l’État et au SEC2010 (Working Paper 04-16)

Elektriciteit

Bon vent: setting sail for a climate neutral Belgian energy system – Future Belgian offshore wind unravelled (Working Paper 08-21)

Fuel for the future - More molecules or deep electrification of Belgium's energy system by 2050 (Working Paper 04-20)

Elektriciteitsgroothandelsmarkten

Wat bepaalt de groothandelsprijzen voor elektriciteit in een kleine, open economie? - Lessen uit de nucleaire heropstart in België (Working Paper 09-16)

Elektriciteitsvraag

Bon vent: setting sail for a climate neutral Belgian energy system – Future Belgian offshore wind unravelled (Working Paper 08-21)

Fuel for the future - More molecules or deep electrification of Belgium's energy system by 2050 (Working Paper 04-20)

Analyse de l’adéquation de la production électrique en Belgique à l’horizon 2030 - Analyse basée sur les scénarios du projet d’EPE2 (Working Paper 04-13)

Energievooruitzichten voor België tegen 2030 (EFEN2011)

Electric cars: Back to the future? (Working Paper 13-10)

Elektrische voertuigen

Totale eigendomskosten van nieuwe Belgische wagens (Working Paper 05-23)

Vehicle stock modelling in long term projections - Survey of the literature (Working Paper 08-17)

Electric cars: Back to the future? (Working Paper 13-10)

Emissies

Beschrijving en gebruik van het model Artelys Crystal Super Grid (DC2024_WP_06)

De milieu-impact van de evolutie van de transportvraag tegen 2030 (Working Paper 11-12)

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030 (FORTRANSP_01)

Vervoeremissies - Historische evolutie en vooruitzichten (Working Paper 08-09)

Energie

Fysieke-energiestroomrekeningen 2008-2021 (REP_PEFA_12868)

Fysieke-energiestroomrekeningen 2008-2020 (REP_PEFA2022_12698)

Fysieke-energiestroomrekeningen 2008-2019 (REP_PEFA2021_12496)

Fysieke-energiestroomrekeningen 2008-2018 (REP_PEFA2020_12203)

Energiebeleid

Beschrijving en gebruik van het model Artelys Crystal Super Grid (DC2024_WP_06)

Bijdrage van het ontwerp van nationaal plan voor herstel en veerkracht aan de doelstellingen van het NEKP – Samenhang en complementariteit; Verslag aan de staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen (REP 12409)

Twintig jaar langetermijnenergievooruitzichten - Een retrospectieve analyse (FOR_ENERGY2020_12251)

Het Belgische energielandschap tegen 2050 - Een projectie bij ongewijzigd beleid (EFEN2017)

2030 Climate and Energy Framework for Belgium - Impact assessment of a selection of policy scenarios up to 2050 (Working Paper 03-15)

Towards 100% renewable energy in Belgium by 2050 (ENERG_1201)

Energievooruitzichten voor België tegen 2030 (EFEN2011)

Impact of the EU Climate-Energy Package on the Belgian energy system and economy - Update 2010 Study commissioned by the Belgian federal authority (Working Paper 09-11)

EU Energy/Climate package and energy supply security in Belgium (Working Paper 16-09)

Impact of the EU Energy and Climate Package on the Belgian energy system and economy - Study commissioned by the Belgian federal and three regional authorities (Working Paper 21-08)

Toelichting bij sommige uitdagingen voor het Belgische energiebeleid in het kader van klimaatdoelstellingen (Working Paper 01-07)

Energiemodellering

Beschrijving en gebruik van het model Artelys Crystal Super Grid (DC2024_WP_06)

Bon vent: setting sail for a climate neutral Belgian energy system – Future Belgian offshore wind unravelled (Working Paper 08-21)

Twintig jaar langetermijnenergievooruitzichten - Een retrospectieve analyse (FOR_ENERGY2020_12251)

Fuel for the future - More molecules or deep electrification of Belgium's energy system by 2050 (Working Paper 04-20)

Het Belgische energielandschap tegen 2050 - Een projectie bij ongewijzigd beleid (EFEN2017)

Wat bepaalt de groothandelsprijzen voor elektriciteit in een kleine, open economie? - Lessen uit de nucleaire heropstart in België (Working Paper 09-16)

Energietransitie

Bon vent: setting sail for a climate neutral Belgian energy system – Future Belgian offshore wind unravelled (Working Paper 08-21)

Twintig jaar langetermijnenergievooruitzichten - Een retrospectieve analyse (FOR_ENERGY2020_12251)

Fuel for the future - More molecules or deep electrification of Belgium's energy system by 2050 (Working Paper 04-20)

Het Belgische energielandschap tegen 2050 - Een projectie bij ongewijzigd beleid (EFEN2017)

Wat bepaalt de groothandelsprijzen voor elektriciteit in een kleine, open economie? - Lessen uit de nucleaire heropstart in België (Working Paper 09-16)

Energievooruitzichten op lange termijn

Bon vent: setting sail for a climate neutral Belgian energy system – Future Belgian offshore wind unravelled (Working Paper 08-21)

Twintig jaar langetermijnenergievooruitzichten - Een retrospectieve analyse (FOR_ENERGY2020_12251)

Fuel for the future - More molecules or deep electrification of Belgium's energy system by 2050 (Working Paper 04-20)

Het Belgische energielandschap tegen 2050 - Een projectie bij ongewijzigd beleid (EFEN2017)

2030 Climate and Energy Framework for Belgium - Impact assessment of a selection of policy scenarios up to 2050 (Working Paper 03-15)

Walking the green mile in Employment - Employment projections for a green future (Working Paper 07-13)

Analyse de l’adéquation de la production électrique en Belgique à l’horizon 2030 - Analyse basée sur les scénarios du projet d’EPE2 (Working Paper 04-13)

Energievooruitzichten voor België tegen 2030 (EFEN2011)

Impact of the EU Climate-Energy Package on the Belgian energy system and economy - Update 2010 Study commissioned by the Belgian federal authority (Working Paper 09-11)

Impact of the EU Energy and Climate Package on the Belgian energy system and economy - Study commissioned by the Belgian federal and three regional authorities (Working Paper 21-08)

European Fiscal Policy

Improving the Stability and Growth Pact by integrating a proper accounting of public investments: a new attempt (Working Paper 01-16)

Eurostat

Kolommen G en H van de aanvullende tabel over de pensioenstelsels van de sociale verzekering (tabel 29) (REP_T29_12928)

Accrued-to-date pension entitlements in Belgium (Working Paper 06-17)

Eurozone

An Evaluation of the Risks Surrounding the 2006-2012 NIME Economic Outlook : Illustrative Stochastic Simulations (Working Paper 02-06)

Monetary Policy, Asset Prices and Economic Growth in the World Economy over the 1995-2004 Period : A counterfactual simulation with the NIME Model (Working Paper 17-05)

The NIME Economic Outlook for the World Economy 2005 - 2011 (Also in this issue: the Lisbon Strategy) (Working Paper 02-05)

The macro-economic effects of labour market reforms in the European Union - Some selected simulations with the NIME model. (Working Paper 12-04)

An assessment of the risks to the medium-term outlook of the Belgian international economic environment (Working Paper 12-03)

Evaluatie

Impact van het Nationaal plan voor herstel en veerkracht op de SDG's, de veerkracht en de sociale cohesie (REP_12514)

Le système d’innovation en Wallonie (Working Paper 04-12)

Le système d’innovation en Wallonie (Working Paper 01-10)

Le système d’innovation en Wallonie (Working Paper 02-09)

Externalities

De kosten van verkeerscongestie in België (Working Paper 09-19)

Tax Expenditure and the Cost of Labour Taxation - An application to company car taxation (Working Paper 07-17)

Commuting subsidies in Belgium - Implementation in the PLANET model (Working Paper 11-16)

The fiscal treatment of company cars in Belgium: effects on car demand, travel behaviour and external costs (Working Paper 03-16)

Externe vervoerskosten

Analyse de l’impact de différents schémas théoriques d’une taxe routière en Belgique (Working Paper 14-09)

Langetermijn vooruitzichten van transport in België: Referentiescenario en twee beleidsscenario’s (Working Paper 12-08)

Please do not visit, its a trap for bots