Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Economische begroting - Economische vooruitzichten 2019-2020 (September 2019) [ Economic outlook 2019-2020 (Sept) - ]

Overeenkomstig de wet van 21 december 1994 heeft het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) de cijfers van de economische begroting meegedeeld aan de minister van Economie. Volgens de gangbare procedure heeft het Federaal Planbureau (FPB) een voorstel van economische begroting voorgelegd aan het wetenschappelijk comité voor de economische begroting en aan de raad van bestuur van het INR. Die laatste keurt de definitieve cijfers goed en draagt de eindverantwoordelijkheid. Het wetenschappelijk comité heeft een gunstig advies uitgebracht over de economische begroting.

Deze vooruitzichten houden rekening met de jaaraggregaten die in Deel 2 van de Nationale rekeningen 2017 (‘Gedetailleerde rekeningen en tabellen’) werden gepubliceerd, alsook met de voornaamste aggregaten tot het tweede kwartaal van 2019.

De hypothesen in verband met de internationale omgeving zijn gebaseerd op consensusvooruitzichten, maar ze werden voor de meeste handelspartners neerwaarts aangepast om rekening te houden met de recente terugval van de vertrouwensindicatoren. De evolutie van de financiële variabelen (wisselkoersen, rentevoeten, olieprijzen) werd afgeleid uit de verwachtingen van de financiële markten van 22 augustus. De vooruitzichten voor België werden opgesteld aan de hand van het door het FPB ontwikkelde MODTRIM-model.

Deze vooruitzichten werden voltooid op 5 september 2019.

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots