Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Uitvoer, heterogeniteit van de ondernemingen en werkgelegenheid in België: een input-outputanalyse [ Working Paper 11-19 - ]

In deze studie wordt een raming gemaakt van de werkgelegenheid die direct en indirect gerelateerd is met de uitvoer, aan de hand van een input-outputtabel die heterogeen is naar uitvoer. In die tabel werden de bedrijfstakken van de verwerkende nijverheid opgesplitst naar exportintensiteit van de ondernemingen, om rekening te kunnen houden met verschillen in hun productieprocessen. De resultaten tonen dat in België in 2010 1,32 miljoen banen uitvoer gerelateerd waren, wat neerkomt op 29,5 % van de totale werkgelegenheid.

  Auteurs

,
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

Om de werkgelegenheid te ramen die gerelateerd is met de uitvoer, moet niet alleen rekening worden gehouden met de werkgelegenheid in de exportondernemingen, maar ook met de werkgelegenheid bij de toeleveranciers. Een dergelijke raming is mogelijk op basis van input-outputtabellen in combinatie met werkgelegenheidsdata. In die tabellen worden de ondernemingen gegroepeerd in bedrijfstakken volgens het soort goederen of diensten dat ze produceren en de technologische homogeniteit van de ondernemingen binnen die bedrijfstakken wordt als gegeven beschouwd. Uit tal van studies blijkt echter dat binnen eenzelfde bedrijfstak grote verschillen zijn tussen uitvoergerichte en niet-uitvoergerichte ondernemingen, met name wat betreft productiviteit en inzet van ingevoerde inputs. De ramingen van de uitvoergerelateerde werkgelegenheid zullen dus mogelijkerwijs vertekend zijn indien geen rekening wordt gehouden met deze heterogeniteit.

Om dit probleem te verhelpen, presenteert deze studie voor België een input-outputtabel en werkgelegenheidsgegevens die heterogeen zijn naar uitvoer. De verwerkende nijverheid wordt ingedeeld op basis van de exportintensiteit (sterk uitvoergerichte ondernemingen/ weinig of niet-uitvoergerichte ondernemingen). Aan de hand van deze gegevens kan i) worden bevestigd dat het productieproces van de exportondernemingen binnen de bedrijfstakken verschilt van dat van de andere ondernemingen en ii) de raming van de uitvoergerelateerde werkgelegenheid worden verbeterd. Volgens onze berekeningen waren er in België in 2010 1,32 miljoen uitvoergerelateerde banen, wat neerkomt op 29,5 % van de totale werkgelegenheid.

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots