Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Economische begroting - Economische vooruitzichten 2020-2021 (September 2020) [ FOR_SHORTTERM2021_12218 - ]

Overeenkomstig de wet van 21 december 1994 heeft het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) de cijfers van de economische begroting meegedeeld aan de minister van Economie. Volgens de gangbare procedure heeft het Federaal Planbureau (FPB) een voorstel van economische begroting voorgelegd aan het wetenschappelijk comité voor de economische begroting en aan de raad van bestuur van het INR. Die laatste keurt de definitieve cijfers goed en draagt de eindverantwoordelijkheid. Het wetenschappelijk comité heeft een gunstig advies uitgebracht over de economische begroting.

  Auteurs

Gemeenschappelijke publicatie
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Vooruitzichten

De vooruitzichten presenteren de toekomstige evoluties in België, zowel in socio-economische, budgettaire en energiedomeinen als voor de transportvraag.

Deze vooruitzichten houden rekening met de jaaraggregaten die in Deel 2 van de Nationale rekeningen 2018 (‘Gedetailleerde rekeningen en tabellen’) werden gepubliceerd, alsook met de voornaamste aggregaten tot het tweede kwartaal van 2020.

De hypothesen in verband met de internationale omgeving zijn gebaseerd op consensusvooruitzichten. De evolutie van de financiële variabelen (wisselkoersen, rentevoeten, olieprijzen) werd afgeleid uit de verwachtingen van de financiële markten van 26 augustus. De vooruitzichten voor België werden opgesteld aan de hand van de door het FPB ontwikkelde modellen MODTRIM en HERMES.

Deze vooruitzichten werden voltooid op 10 september 2020.

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots