Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Newsletter Interfederaal Instituut voor de Statistiek (nr 1 – Oktober 2021) [ IIS 01 - ]

Op deze Europese dag van de Statistiek willen we u graag kennis laten maken met de nieuwe nieuwsbrief van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS), waarvan het Planbureau deel uitmaakt. Via deze nieuwsbrief wil het IIS professionele gebruikers van officiële statistieken tweemaal per jaar een overzicht geven van zijn activiteiten.

  Auteurs

Gemeenschappelijke publicatie
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Andere publicaties

Publicaties van het Federaal Planbureau die niet vallen onder de specifieke reeksen.

Dit eerste nummer biedt een voorstelling van het IIS en maakt, na 5 jaar werking, de balans op van de activiteiten.

Vervolgens stelt de nieuwsbrief twee samenwerkingen voor die in het kader van de geïntegreerde statistische programma’s zijn opgezet: de ene betreft een betere coördinatie van de gegevens over mobiliteit en de andere is gewijd aan het onderzoek van de mogelijkheden om regionale financiële rekeningen voor particulieren op te stellen.

In een tweeluik rond de gezondheidscrisis wordt verder uiteengezet hoe Europese statistiekbureau ‘Eurostat’ en het Europese statistische systeem enerzijds en de leden van het IIS anderzijds een antwoord geboden hebben op de uitdagingen die deze crisis gesteld heeft.

In de rubriek methodologische innovaties wordt een overzicht gegeven van de nieuwe gegevens­bronnen die kunnen worden gebruikt om officiële statistieken te produceren.

Gezien het IIS ook aandacht heeft voor wat er op internationaal niveau gebeurt, is er tot slot een artikel gewijd aan de voorstelling van de laatste versie van het door de Verenigde Naties gepubliceerde Handbook of Statistical Organization, waarin de algemene grondslagen van de officiële statistiek worden uiteengezet.

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots