Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Raming van een regionaal input-output systeem voor België [ Working Paper 18-08 - ]

In het kader van het opstellen van een milieu input-outputmodel voor Vlaanderen heeft het Federaal Planbureau in opdracht van de Vlaamse overheid monetaire inputoutputtabellen voor Vlaanderen voor het jaar 2003 geconstrueerd. Om de consistentie van die oefening te verhogen, werd een volledig interregionaal input-outputsysteem voor België opgesteld (alle gewesten). Dit interregionaal systeem is aan de hand van ”top-down” methodes afgeleid van het nationale input-output systeem. Deze Working Paper geeft een overzicht van de compilatiemethodologie alsook de resultaten van een beperkte input-output analyse.

  Auteurs


 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots