Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Beschrijving en gebruik van het PLANET- en het CASMO-model [ DC2024_WP_07 - ]

Dit document geeft een niet-technische beschrijving van het PLANET- en het CASMO-model. Aan de hand van het referentiescenario voor de doorrekening van de partijprogramma’s worden de belangrijkste modelresultaten overlopen. Tot slot geven we de resultaten van enkele illustratieve beleidsscenario’s.

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

Inleiding

Krachtens de wet van 22 mei 2014 is het Federaal Planbureau (FPB) verantwoordelijk voor de doorrekening van de verkiezingsprogramma's die door de in de Kamer vertegenwoordigde politieke partijen worden voorgesteld. In deze context kunnen de projectiemodellen PLANET en CASMO worden gebruikt om de effecten van mobiliteits- en vervoersmaatregelen te berekenen in de aanloop naar de federale parlementsverkiezingen op 9 juni 2024.

Het PLANET-model is een model ontwikkeld door het Federaal PLANbureau dat de relatie tussen Economie en Transport modelleert. Het hoofddoel is om een langetermijnprojectie te maken van de transportvraag in België, zowel voor personen- als goederenvervoer. De langetermijnvooruitzichten van de transportvraag worden om de drie jaar gepubliceerd in samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer. Ze bieden een referentiescenario voor de evolutie van de transportvraag in België, dat kan worden vergeleken met alternatieve beleidsscenario's.

Het PLANET-model is nauw verbonden met het CASMO-model, het projectiemodel van het wagenpark in België (CArStock MOdel). De kern van CASMO bestaat uit de integratie van: (a) een submodel dat de totale vraag naar auto’s bepaalt (b) een submodel dat voor elke auto die in het verleden werd aangekocht de probabiliteit schat dat de auto van eigenaar verandert of definitief wordt geschrapt (c) een submodel dat voor elk beschikbaar automodel het marktaandeel in de nieuwe aankopen schat.

Dit rapport is onderverdeeld in vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een niet-technische beschrijving van de werking van het PLANET-model. Het tweede doet hetzelfde voor het CASMO-model. Het derde hoofdstuk beschrijft het referentiescenario voor de doorrekening en het vierde hoofdstuk presenteert de resultaten van een aantal simulaties van beleidsmaatregelen.

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots