Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

België heeft nog maar acht jaar om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren en niemand achter te laten (18/10/2022)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

Het ’Plan voor duurzame ontwikkeling’ van de federale regering zorgt niet voor de trendbreuk die nodig is om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) te bereiken. Dat is een van de conclusies van het laatste rapport van het Federaal Planbureau. Dat rapport vergelijkt ook voor het eerst de positie van België met die van de EU-landen. Het analyseert eveneens de belangrijke verschillen tussen vrouwen en mannen om die doelen te halen en daarbij niemand achter te laten.

Een federaal plan, maar met een gebrek aan ambitie

In 2021 heeft de federale regering, na 13 jaar wachten, een nieuw ’Federaal plan voor duurzame ontwikkeling’ aangenomen, voor de periode 2021-2025. Het plan bevat 239 maatregelen om de SDG’s, die de Verenigde Naties hebben aangenomen, tegen 2030 te realiseren. Het Federaal Planbureau heeft dat plan geëvalueerd en het is niet ambitieus genoeg om de SDG's te halen. Het bevat weinig bindende maatregelen en die hebben vaak geen directe invloed op de realisatie van de doelstellingen.

Internationale positie

Aan de hand van 60 indicatoren werd België vergeleken met de Europese Unie. In 22 gevallen behoort België tot de best presterende landen, zoals voor de beschermde zee-oppervlakte of de langdurige gezondheidsproblemen. In 23 gevallen scoort België gemiddeld, onder andere voor onvoldoende leesvaardigheid en blootstelling aan fijn stof. Ten slotte behoort België in 15 gevallen tot de slechtst presterende landen, bijvoorbeeld voor de uitstoot van broeikasgassen en de werkgelegenheidsgraad.

Vrouwen en mannen: niemand achterlaten

Het rapport stelt ook verschillen tussen vrouwen en mannen vast, terwijl beide geslachten de SDG’s moeten bereiken. Vrouwen wonen vaker in gebrekkige of onverwarmde woningen en zijn vaker langdurig arbeidsongeschikt. Mannen roken meer, verlaten vroeger de school en er zijn meer jonge mannen die niet werken en noch onderwijs noch opleiding volgen.

Er zijn ook indicatoren waar vrouwen en mannen in de richting van de SDG's gaan, zoals de stijgende levensverwachting en de dalende sterfte door zelfdoding. Maar voor die twee indicatoren zijn de resultaten van mannen nog altijd slechter dan die van vrouwen. Volgens Patricia Delbaere, experte duurzame ontwikkeling bij het Federaal Planbureau, “zijn er verschillende domeinen waarop de overheden op alle niveaus specifiek beleid moeten overwegen zodat zowel vrouwen als mannen de SDG’s bereiken. Zo laten we niemand achter.”.

Het rapport beoordeelt de inhoud van het nieuw Federaal plan. Het vergelijkt voor het eerst de positie van België in de EU en de verschillende vooruitgang van vrouwen en mannen op weg naar de SDG's. Het verkent ook hoe de kwantitatieve instrumenten kunnen worden verbeterd om er de uitdagingen van duurzame ontwikkeling in te integreren.
 
Zie ook onze website indicators.be die 82 indicatoren over de SDG's voorstelt.

  Beschikbare gegevens

None
Please do not visit, its a trap for bots