Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Een stap naar duurzame ontwikkeling ? Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2002  (28/02/2003)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

Het Federaal Planbureau (FPB) publiceerde zopas Een stap naar duurzame ontwikkeling? Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2002. Het werd opgesteld ter uitvoering van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling.

Het rapport onderzoekt of België in de periode 1998-2001 een stap naar duurzame ontwikkeling gezet heeft. Het behandelt daartoe tien vraagstukken waarvoor de federale overheid bevoegd is (zie inzet). Op die manier wordt het begrip duurzame ontwikkeling concreter gemaakt.

Het rapport vervult de drie opdrachten uit de wet over duurzame ontwikkeling. Ten eerste onderzoekt het de toestand en de trends. Het doet dat aan de hand van meer dan zestig indicatoren over de tien vraagstukken. Ten tweede maakt het een balans op van het gevoerde beleid. Daartoe gaat het rapport na of vijf belangrijke beginselen van duurzame ontwikkeling aanwezig zijn in de jaarlijkse beleidsnota's van de federale regering, in de doelstellingen van het beleid en in een reeks specifieke beleidsmaatregelen. Ten slotte beschrijft het rapport de verwachte ontwikkeling naargelang van het toekomstige beleid: het schetst drie scenario's die als leidraad voor toekomstige beleidskeuzes kunnen dienen.
 
Het werk besluit dat de meeste conclusies van het eerste rapport uit 1999 ook vandaag nog gelden. Zo blijft een onvoldoende afstemming tussen genomen beslissingen en de middelen voor hun uitvoering nog steeds een belangrijk knelpunt van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Toch is er ook vooruitgang. Sinds 1992, toen in Rio de Janeiro de Conferentie van de Verenigde Naties over Milieu en Ontwikkeling plaatsvond, zijn er duidelijk stappen vooruit gezet, zowel op het vlak van de mentaliteit als op dat van de instellingen.

De Federale rapporten inzake duurzame ontwikkeling, die opgesteld worden door de Task Force Duurzame Ontwikkeling van het FPB, hebben de ambitie tegelijk wetenschappelijk verantwoord en nuttig voor het beleid te zijn. Het FPB hoopt dan ook dat het rapport 2002 in ruime mate zal worden gebruikt, onder meer bij de voorbereiding van het tweede Federaal plan inzake duurzame ontwikkeling. Omdat iedereen bij duurzame ontwikkeling betrokken is, levert het FPB een bijzondere inspanning om het rapport bij een ruimer publiek bekend te maken. Naast het rapport en de samenvatting ervan is er daarom ook een brochure met de krachtlijnen van het rapport beschikbaar. Deze drie publicaties en een aantal andere referentiedocumenten over duurzame ontwikkeling zijn bovendien toegankelijk op een website en een cd-rom.
 

  Beschikbare gegevens

None
Please do not visit, its a trap for bots