Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

CD ROM : Een stap naar duurzame ontwikkeling? Tweede federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling en andere referentiedocumenten over duurzame ontwikkeling [ Sustainable development Report 2002 - CD Rom - ]


Please do not visit, its a trap for bots