Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Vooruitgang naar de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN - Balans 2016 [ Working Paper 07-16 - ]

Deze Working Paper presenteert een eerste balans van de vooruitgang van België naar de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030, die door de VN aangenomen werden. Deze balans steunt op 31 indicatoren uit de gegevensbank van duurzame-ontwikkelingsindicatoren die reeds bestond op het Federaal Planbureau. Deze Working Paper presenteert ook de gebruikte methodologieën om de indicatoren te kiezen en om hun evolutie ten opzichte van hun doelstelling te evalueren. Deze balans toont dat in verscheidene domeinen bijkomende inspanningen vereist zijn om de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030 te bereiken.

  Auteurs

, , , , Dimi Jottier (A), , Sylvie Varlez (A)
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

De Task Force Duurzame Ontwikkeling (TFDO) van het Federaal Planbureau publiceert elk jaar een balans van de evolutie van België naar een duurzame ontwikkeling. In september 2015 hebben alle VNlidstaten de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling (UNRIC, 2016) goedgekeurd. Die omvat een geheel van 17 mondiale doelstellingen (Sustainable Development Goals) om een einde te maken aan de armoede, de planeet te beschermen en te zorgen voor vrede en welvaart voor iedereen. Die 17 VN-doelstellingen worden nader bepaald door 169 subdoelstellingen. In maart 2016 werd door de VN ook een lijst van opvolgingsindicatoren van die doelstellingen voorgesteld (UNSTAT, 2016a).

De jaarlijkse balans van de indicatoren van duurzame ontwikkeling werd geherstructureerd om een eerste opvolging van de 17 VN-doelstellingen voor België te presenteren.

Deze Working Paper presenteert die nieuwe balans en de methode om die balans op te stellen op basis van indicatoren die reeds door het FPB worden opgevolgd, namelijk de indicatoren van duurzame ontwikkeling (TFDO, 2016) en de aanvullende indicatoren naast het bbp die voor het eerst werden gepubliceerd in 2016 (INR/FPB, 2016).

De indicatoren uit deze balans tonen uiteenlopende evoluties naar de VN-doelstellingen. Van de 31 geselecteerde indicatoren zijn er slechts vier die met de voorzetting van de huidige trends het toegewezen cijferdoel bereiken; een andere indicator bereikt bijna het cijferdoel. Zes andere indicatoren evolueren gunstig sinds 2000, in de richting van hun doelstelling. Maar omdat er voor die indicatoren momenteel geen precies cijferdoel bestaat, is het niet mogelijk te bepalen of die evolutie voldoende bijdraagt om de VN-doelstellingen te bereiken. De evolutie van de overige 20 indicatoren is ongunstig of onzeker. In dat geval zullen er extra inspanningen nodig zijn om de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te bereiken.

Deze balans is een eerste evaluatie van de vooruitgang van België naar de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling op basis van bestaande en snel toegankelijke gegevens. In België zijn er werkzaamheden aan de gang, in het bijzonder in het Interfederaal Instituut voor de Statistiek en de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling. Ook de Europese Commissie en Eurostat zullen voorstellen ter zake doen. Onderzoek is aan de gang op alle niveaus en de VN zal syntheserapporten over de inspanningen van alle landen publiceren. Al die werkzaamheden zouden nuttige bijdragen moeten leveren om de volgende balansen van de evolutie van België naar de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de VN te vervolledigen en te verbeteren.

  Beschikbare gegevens

None

  Thema's

  JEL

None

  Keywords


Please do not visit, its a trap for bots