Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Aanvullende indicatoren naast het bbp, 2019 [OPREP201901]

Het rapport presenteert de jaarlijkse actualisering van een set aanvullende indicatoren naast het bbp die, naargelang van de beschikbaarheid van de gegevens, betrekking heeft op de periode 1990-2017. De wet van 14 maart 2014 tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie geeft het Instituut voor de Nationale Rekeningen de opdracht die set indicatoren uit te werken en vertrouwt die opdracht toe aan het Federaal Planbureau

Dit rapport actualiseert ook de composiete indicator om het welzijn "Hier en Nu" te meten en presenteert de berekening van deze indicator voor verschillende bevolkingscategorieën: volgens geslacht, leeftijd en inkomen. Composiete indicatoren voor de twee andere dimensies van duurzame ontwikkeling, "Later" en "Elders", zullen in de toekomstige edities worden voorgesteld.

De gegevens zijn beschikbaar op www.indicators.be.

  Beschikbare gegevens

None

  PDF & Download

  Datum

  Publicatietype

Others

Please do not visit, its a trap for bots