Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Keywords

Health

Het welzijn in België meten - Opbouw van een composiete indicator om het huidige welzijn van de Belgen te meten (Working Paper 02-18)

Wat telt voor de Belgen? Analyse van de determinanten van het individuele welzijn in België (Working Paper 04-17)

HERMREG

De werking van het bottom-up HERMREG-model - Een beschrijving aan de hand van varianten (Working Paper 02-22)

Het bottom-up HERMREG-model - Een multiregionaal model voor de Belgische economie (Working Paper 01-22)

Hernieuwbare energiebronnen

Bon vent: setting sail for a climate neutral Belgian energy system – Future Belgian offshore wind unravelled (Working Paper 08-21)

Fuel for the future - More molecules or deep electrification of Belgium's energy system by 2050 (Working Paper 04-20)

2030 Climate and Energy Framework for Belgium - Impact assessment of a selection of policy scenarios up to 2050 (Working Paper 03-15)

Walking the green mile in Employment - Employment projections for a green future (Working Paper 07-13)

Towards 100% renewable energy in Belgium by 2050 (ENERG_1201)

EU Energy/Climate package and energy supply security in Belgium (Working Paper 16-09)

Herstelplan

Impact van het Nationaal plan voor herstel en veerkracht op de SDG's, de veerkracht en de sociale cohesie (REP_12514)

Herverdeling

Business dynamism and productivity growth in Belgium (Working Paper 05-21)

A decomposition of industry-level productivity growth in Belgium using firm-level data (Working Paper 11-11)

Houdbaarheid

Improving the Stability and Growth Pact by integrating a proper accounting of public investments: a new attempt (Working Paper 01-16)

Long-term population projections in Europe: How they influence policies and accelerate reforms (Working Paper 02-08)

Houdbaarheid van de overheidsfinanciën

Nieuw begrotingskader voorgesteld door de Europese Commissie: welk traject voor de Belgische overheidsfinanciën? (REP_12769)

Herziening van het Belgisch budgettair federalisme: vragen omtrent de budgettaire houdbaarheid en omtrent budgettair beleid en economische cyclus (Working Paper 23-10)

Huishoudconsumptie

Analyse van de luchtvervuiling gekoppeld aan de consumptie door huishoudens in België in 2014: het geval van broeikasgasemissies (Working Paper 08-19)

De PEACH2AIR-databank over luchtverontreiniging verbonden met de huishoudelijke consumptie in België in 2014 - Methodologische beschrijving in het kader van het onderzoeksproject SUSPENS gefinancierd door BELSPO (Working Paper 03-18)

De milieudruk van de huishoudelijke consumptie in België in 2002: een sociologische analyse (Working Paper 12-10)

Huishoudens

Gevolgen van de oorlog in Oekraïne: uitzonderlijke bevolkingsgroei in België in 2022 en onzekerheden op middellange termijn (SHORT_DP22)

Demografische vooruitzichten 2021-2070 : 1,3 miljoen inwoners meer tegen 2070, vergeleken met 1,5 miljoen in de afgelopen 30 jaar. De coronacrisis heeft geen invloed op deze groei (Flash 002)

Transportuitgaven van de huishoudens:- Actualisatie 2021 (Working Paper 01-21)

COVID-19: geringe bevolkingsgroei in 2020 en 2021. De vergrijzing van de bevolking blijft op lange termijn aanwezig (FOR_DP20_12326)

Demografische vooruitzichten 2017-2070 - Bevolking en huishoudens (EFPOP1770)

Please do not visit, its a trap for bots