Page Title

Tools & info

Het FPB stelt enkele handige tools ter beschikking om informatie te zoeken op de website: zoekmachine, sitemap, JEL classification en keywords. Daarnaast vindt u hier ook de rubrieken m.b.t. het gebruik van cookies, ons gebruikershandvest en de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Keywords

Participatie

Scenario's voor transitie naar een duurzame ontwikkeling tegen 2050. Toekomstverkennende nota gerealiseerd voor de 'Lente van het Leefmilieu' op basis van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (Working Paper 16-08)

Organisatie van de participatieve oefening inzake toekomstverkenning tegen het jaar 2050 ter voorbereiding van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (Working Paper 15-08)

Examen des méthodes et analyse de 6 projets de prospective participative. Etude préliminaire au 4° Rapport fédéral sur le développement durable (Working Paper 14-08)

Elementen van toekomstverkenning in de adviezen van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling van 2002 tot 2005. Analyse ter voorbereiding van het vierde Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling (Working Paper 13-08)

Particuliere uitgaven voor de gezondheidszorg

Estimating private health expenditures within a dynamic consumption allocation model (Working Paper 04-08)

Pensioenbonus

De pensioenbonus in de werknemersregeling: simulatie met het model MEP (Working Paper 11-06)

Pensioenen

Minimumregelingen, gelijkgestelde periodes en de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen (REP_12936)

Belastinguitgaven voor tweedepijlerpensioenen in België - Een analyse van de omvang van de overheidssubsidies voor werknemers en zelfstandigen (Working Paper 03-21)

Reële herwaardering van de lonen via een puntenstelsel - Winnaars en verliezers bij recent gepensioneerden met een werknemerspensioen (Working Paper 09-17)

Regularisatie studieperioden in de werknemersregeling - Typegevallen analyse (Working Paper 03-17)

Rapporten gerealiseerd door het Federaal Planbureau voor de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 (OP_REP_PEN14)

The long-term adequacy of the Belgian public pension system: An analysis based on the MIDAS model (Working Paper 10-10)

De financiële implicaties van langer werken : een Micro-Economisch Pensioenmodel (MEP) (Working Paper 15-05)

Pensioenhervormingen

Pensioenakkoord juli 2022 – Doorrekening van pensioenmaatregelen. Rapport op vraag van de Kern van Ministers (REP_CEP15_12689)

Reële herwaardering van de lonen via een puntenstelsel - Winnaars en verliezers bij recent gepensioneerden met een werknemerspensioen (Working Paper 09-17)

Rapporten gerealiseerd door het Federaal Planbureau voor de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 (OP_REP_PEN14)

Long-term population projections in Europe: How they influence policies and accelerate reforms (Working Paper 02-08)

Pensioenkloof tussen mannen en vrouwen

Minimumregelingen, gelijkgestelde periodes en de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen (REP_12936)

Pensioenongelijkheid

Minimumregelingen, gelijkgestelde periodes en de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen (REP_12936)

Pensioenregelingen

De pensioenbonus in de werknemersregeling: simulatie met het model MEP (Working Paper 11-06)

Pensioenuitgaven

Long-term population projections in Europe: How they influence policies and accelerate reforms (Working Paper 02-08)

Pensioenvooruitzichten

Long-term population projections in Europe: How they influence policies and accelerate reforms (Working Paper 02-08)

Pension entitlements

Kolommen G en H van de aanvullende tabel over de pensioenstelsels van de sociale verzekering (tabel 29) (REP_T29_12928)

Accrued-to-date pension entitlements in Belgium (Working Paper 06-17)

Personal income tax and subsidies

Commuting subsidies in Belgium - Implementation in the PLANET model (Working Paper 11-16)

The fiscal treatment of company cars in Belgium: effects on car demand, travel behaviour and external costs (Working Paper 03-16)

Personen- en goederenvervoer

Alternatief treinaanbod in PLANET: impact op het reizigersvervoer tegen 2040 (Rep_12889)

Transportvraag en capaciteit van het Belgische spoorwegnetwerk (Working Paper 08-16)

De milieu-impact van de evolutie van de transportvraag tegen 2030 (Working Paper 11-12)

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030 (FORTRANSP_01)

Analyse de politiques de transport : rapprochement des accises sur les carburants et Eurovignette III (Working Paper 02-11)

Analyse de l’impact de différents schémas théoriques d’une taxe routière en Belgique (Working Paper 14-09)

Vervoeremissies - Historische evolutie en vooruitzichten (Working Paper 08-09)

Langetermijn vooruitzichten van transport in België: Referentiescenario en twee beleidsscenario’s (Working Paper 12-08)

Personenbelasting

Tax Expenditure and the Cost of Labour Taxation - An application to company car taxation (Working Paper 07-17)

La modélisation de l’impôt des personnes physiques dans les modèles macroéconomiques de court et moyen terme du BFP - Adaptation des modèles suite à la 6e réforme de l’État et au SEC2010 (Working Paper 04-16)

De elasticiteit van de personenbelasting - Prospectieve macro-economische benadering van de nationale elasticiteit en van de elasticiteit van een geregionaliseerde personenbelasting (Working Paper 01-12)

Personenvervoer over de weg

The PLANET model - Methodological Report: The Car Stock Module (Working Paper 02-10)

Population projections

De vruchtbaarheid modelleren voor de nationale bevolkingsprojecties – Het geval van België (Working Paper 03-20)

Projection of internal migration based on migration intensity and preferential flows (Working Paper 10-16)

Post mortem evaluatie

Evaluatie van de nauwkeurigheid van de korte- en middellange-termijnvooruitzichten van het FPB. Een update van Working Paper 05-20 (Working Paper 07-23)

Evaluatie van de nauwkeurigheid van de korte- en middellangetermijnvooruitzichten van het FPB - Een update van Working Papers 12-17 en 13-17 (Working Paper 05-20)

Evaluatie van de nauwkeurigheid van de kortetermijnvooruitzichten van het FPB - Een update (Working Paper 12-17)

Track record of the FPB’s short-term forecasts : An update (Working Paper 03-12)

Potentieel bbp

Een gestileerde macrobudgettaire benadering om trajecten voor de overheidsfinanciën te simuleren - Enkele lessen voor het voeren van het begrotingsbeleid in een referentiekader uitgedrukt in structurele termen (Working Paper 05-17)

Potentiële groei

Raming van de potentiële groei en de output gap voor België - Rapport voor de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (REP_12229)

Potentiële productie

What has been the damage of the financial crisis to Belgian GDP? An assessment based on the FPB’s medium-term outlook (Working Paper 08-11)

Impact de la crise financière sur le PIB potentiel de la Belgique (Working Paper 10-09)

Processus de production

De belangrijkste bedrijfstakken voor O&O in België - Structurele ontwikkelingen en bedrijfsstrategie (Working Paper 07-20)

Productiviteit

Fact Sheet 006 : Bronnen van groei van de arbeidsproductiviteit in België (Fact Sheet 006)

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 11-17)

Concurrentievermogen van België - Uitdagingen en groeipistes (Planning Paper 112)

Productivity gains and spillovers from offshoring (Working Paper 05-11)

Concurrentie in de Belgische distributie (Working Paper 15-10)

La position relative de l’économie belge en Europe (Working Paper 05-09)

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 17-08)

Growth and Productivity in Belgium (Working Paper 05-07)

Productivity growth

Business dynamism and productivity growth in Belgium (Working Paper 05-21)

Young Firms and Industry Dynamics in Belgium (Working Paper 06-16)

Productspecialisatie

La part de marché à l’exportation de la Belgique 1993-2008 : changements structurels et compétitivité (Working Paper 06-10)

Prognosemodellen

Network Industry Reform in Belgium: Macroeconometric versus General-Equilibrium Analyses (Working Paper 10-06)

Progressiviteit

La modélisation de l’impôt des personnes physiques dans les modèles macroéconomiques de court et moyen terme du BFP - Adaptation des modèles suite à la 6e réforme de l’État et au SEC2010 (Working Paper 04-16)

De elasticiteit van de personenbelasting - Prospectieve macro-economische benadering van de nationale elasticiteit en van de elasticiteit van een geregionaliseerde personenbelasting (Working Paper 01-12)

Propensity score matching

Removing youth sub-minimum wage rates in Belgium: did it affect youth employment? (Working Paper 04-18)

Prospectieve sterftequotiënten

Demografische vooruitzichten 2013-2060 - Bevolking, huishoudens en prospectieve sterftequotiënten (EFPOP1360)

Quotients de mortalité prospectifs par sexe et unisexes / Prospectieve sterftequotiënten per geslacht en uniseks (Working Paper 18-09)

Public finance

Het overheidstekort en het relatieve gewicht van het tekort van de verschillende entiteiten (Article 013)

Public Investment in Belgium - Current State and Economic Impact (Working Paper 01-17)

Puntensysteem

Reële herwaardering van de lonen via een puntenstelsel - Winnaars en verliezers bij recent gepensioneerden met een werknemerspensioen (Working Paper 09-17)

Please do not visit, its a trap for bots