Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

The impact of offshoring on employment in Belgium [ Working Paper 01-09 - ]

In de context van een toenemende economische globalisering, doet delokalisatie de vrees voor een massaal banenverlies in de industrielanden aanwakkeren. Deze Working Paper evalueert de situatie in België met een onderzoek naar de impact van delokalisatie ('offshoring') op de werkgelegenheid in ons land tijdens de periode 1995-2003. De offshoring-intensiteit wordt gemeten door het aandeel van de intermediaire invoer in de productie. Dat aandeel wordt berekend voor goederen - om de delokalisatie van industriële activiteiten te meten - en voor diensten - om de delokalisatie van dienstverleningsactiviteiten aan ondernemingen te meten. De intensiteit is duidelijk hoger voor goederen (13 % in 2003) dan voor diensten (2% en 2003), wat de traditionele gerichtheid van delokalisatie op industriële activiteiten bevestigt. Tussen 1995 en 2003 was de toename van de delokalisatie van dienstverleningsactiviteiten evenwel sterker dan die van industriële activiteiten. De impact op de werkgelegenheid wordt geraamd met behulp van arbeidsvraagvergelijkingen die deze offshoring-intensiteit integreren. Uit de resultaten blijkt dat, noch de delokalisatie van industriële activiteiten, noch die van de dienstverleningsactiviteiten, een significante impact heeft op de totale werkgelegenheid in België tijdens de periode 1995-2003, maar dit sluit niet uit dat de impact voor elk scholingsniveau verschillend is.

  Auteurs


 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Working Papers

De Working Paper presenteert een studie of analyse die het FPB op eigen initiatief uitvoert.

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots