Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

De groene nationale rekeningen - Instrument voor een beleid van duurzame ontwikkeling [ Planning Paper 90 - ]

Deze planning paper is een samenvatting van het werk dat uitgevoerd werd op het Federaal Planbureau in verband met de groene nationale boekhouding. Dankzij de medefinanciering van de Diensten voor Wetenschappelijke Technische en Culturele Aangelegenheden kon deze paper opgesteld worden. De financiering gebeurde in het kader van hun Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling.

  Auteurs

Juliette de Villers (A), Sophie Van Den Berghe (A)
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Afgesloten reeksen

In de Planning Papers werden afgeronde studies over thema's van ruimer belang gepresenteerd. De reeks is gesloten sinds 2022.
De Short Term Update (STU) was een driemaandelijkse nieuwsbrief met een actueel overzicht van de Belgische economie en de lopende studies van het FPB.  De reeks is gesloten sinds 2015.

Dit werk bestaat uit twee grote delen. Het eerste deel gaat over de groene nationale boekhouding in haar geheel. Er wordt een definitie van dat begrip gegeven en de vooruitgang van de groene nationale boekhouding binnen de Europese Unie wordt uiteengezet. Het tweede deel is een samenvatting van het werk dat het Federaal Planbureau uitvoerde op twee soorten groene satellietrekeningen: namea en seriee. Voor namea en seriee was er een medefinanciering van de Europese Commissie (dg Milieu) voorzien van twee en een half jaar.

  Beschikbare gegevens

None

Please do not visit, its a trap for bots