Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Articles & Fact Sheets (88)

2021

 • Hoe ver kan het aanmoedigen van carpoolen de verkeerscongestie terugdringen? (Artikels - 28/01/2021 )

  Hoe ver kan het aanmoedigen van carpoolen de verkeerscongestie terugdringen?

  Door een combinatie van “stok” maatregelen (een veralgemeende kilometerheffing) en “wortel” maatregelen (het ondersteunen van carpooling) zou de bezettingsgraad van auto’s in België kunnen toenemen van 1,44 tot 1,5. Deze relatief beperkte toename vloeit vooral voor uit het relatief klein aandeel van verplaatsingen waarvoor een toename van de bezettingsgraad een realistische optie is, en uit sommige ongemakken die gepaard gaan met de organisatie van carpooling. Toch kan deze combinatie van maatregelen leiden tot een merkbare verbetering van de verkeerssituatie op de plaatsen en tijdstippen waar de congestie het hoogste is.


 • Geestelijke gezondheid in België: de verborgen kosten van COVID-19 (Artikels - 22/01/2021 )

  Geestelijke gezondheid in België: de verborgen kosten van COVID-19

  Door de COVID-19-crisis gaat het slecht met de geestelijke gezondheid van de bevolking in België. Voordien was die al zorgwekkend. Situaties van psychologische ontreddering zijn immers tussen 2004 en 2018 gestegen, depressies eveneens. En de sterfte door zelfdoding in België – hoewel dalend – blijft hoog in EU-context. Socialezekerheidsstatistieken uit de pre-COVIDperiode weerspiegelen die trends. Psychische aandoeningen verklaren sterk de stijgende trend in de langdurige arbeidsongeschiktheid. Antidepressiva en stemmingsstabilisatoren liggen aan de basis van de toenemende consumptie van terugbetaalde psychotrope geneesmiddelen. Geestelijke gezondheidsproblemen temperen de mogelijkheden van werkgelegenheids- en productiviteitsgroei en veroorzaken direct economische kosten, via uitgaven voor vervangingsinkomens en voor de behandeling van aandoeningen. Een reflectie over de post-COVID-19-strategie over geestelijke gezondheidszorg in België dringt zich op gegeven die evoluties en perspectieven.


2020

 • Belgen leggen 60 % minder kilometers af in april 2020 (Artikels - 11/09/2020 )

  Belgen leggen 60 % minder kilometers af in april 2020

  De gezondheidsmaatregelen die genomen zijn door de overheden om de risico’s van de COVID-19-epidemie te beperken hebben tot een forse daling geleid van de transportvraag in België. Die daling heeft verschillende oorzaken die gaan van aanzienlijke beperkingen op de individuele verplaatsingen tot de onrechtstreekse impact via de economie. Tijdens de strikte lockdown van april 2020 wordt het aantal afgelegde kilometers door personen (reizigerskilometers of rkm) 60 % lager geschat dan tijdens een normale aprilmaand. De geraamde daling is minder groot voor het goederenvervoer, waarvoor ongeveer een derde van het normale aantal tonkilometers (tkm) afgelegd in België niet werd gerealiseerd. Tijdens de maand mei zorgde de geleidelijke versoepeling van de maatregelen ervoor dat de verplaatsingen opnieuw toenamen, met een kleinere daling van de afgelegde afstanden: -37 % rkm voor het personenvervoer en -20 % tkm voor het goederenvervoer ten opzichte van een normale meimaand.


 • De impact van COVID-19 op de oprichting van nieuwe ondernemingen in België (Artikels - 09/09/2020 )

  De impact van COVID-19 op de oprichting van nieuwe ondernemingen in België

  Gegevens over de oprichting van nieuwe ondernemingen zeggen niet alles over de economische impact van COVID-19. Door hun maandelijkse beschikbaarheid maken ze het wel mogelijk om de gevolgen sneller in te schatten dan mogelijk is met gegevens over de financiële toestand van bestaande ondernemingen, die enkel jaarlijks en met meer vertraging verschijnen. Gezien de belangrijke rol van jonge bedrijven voor innovatie en de dynamiek van bedrijfstakken kunnen cijfers over het aantal opgerichte ondernemingen ook een aanwijzing geven van blijvende economische littekens van de huidige gezondheidscrisis en van mogelijke verschuivingen van bedrijfsactiviteiten.


 • Corona schudt de Belgische elektriciteitssector danig door elkaar (Artikels - 17/06/2020 )

  Corona schudt de Belgische elektriciteitssector danig door elkaar

  In deze ongeziene periode van langdurige lockdown als gevolg van de wereldwijde verspreiding van het coronavirus worden effecten in alle geledingen van de maatschappij waargenomen. Gegeven de natuur, omvang en snelheid van de sanitaire crisis blijven ook de energiemarkten niet gespaard en wordt het energielandschap danig door elkaar geschud. Een aantal zwakke plekken in het huidige systeem worden hierdoor blootgelegd.


 • Fact Sheet 002 : Bronnen van groei (Fact Sheet - 15/06/2020 )

  Fact Sheet 002 : Bronnen van groei

  Kapitaal, arbeid, technologische vooruitgang: hoe dragen ze bij tot de groei? De EUKLEMS-databank van het Federaal Planbureau geeft een antwoord op die vraag.


2019

 • Actualisering van de gegevensbank innovationdata.be (Artikels - 17/06/2019 )

  Actualisering van de gegevensbank innovationdata.be

  De website www.innovationdata.be groepeert een set van indicatoren die de vooruitgang van België en de gewesten beschrijft in het domein van innovatie. De gegevens voor de buurlanden en het Europese gemiddelde worden ook gepresenteerd. De indicatoren met betrekking tot de innovatiegraad tonen onder meer dat het aandeel innoverende ondernemingen in België het Europese gemiddelde ruimschoots overschrijdt.


2018

 • Actualisering van de database innovationdata.be (Artikels - 27/11/2018 )

  Actualisering van de database innovationdata.be

  De website www.innovationdata.be verzamelt een reeks indicatoren die de vooruitgang op het vlak van innovatie beschrijven voor België en zijn gewesten. De gegevens voor de buurlanden en het Europese gemiddelde zijn ook beschikbaar. De indicatoren met betrekking tot human resources tonen onder meer dat het aandeel personen met een diploma hoger onderwijs in België boven het Europese gemiddelde ligt.


 • Nucleaire onbeschikbaarheid in november (Artikels - 03/10/2018 )

  Nucleaire onbeschikbaarheid in november

  De aankondiging van ENGIE, de operationele uitbater van de 7 nucleaire reactoren op Belgische bodem, op vrijdag 21 september 2018 dat de nucleaire eenheid T3 vijf maanden langer zal stilliggen dan verwacht (tot 1 maart 2019), T2 tot begin juni 2019 niet operationeel zal zijn en T1 eind oktober een geplande onderhoudsbeurt zal ondergaan, heeft een niet te ontkennen impact op het Belgische elektriciteitsproductiepark. Eerder werd al gecommuniceerd dat ook D1, D2 en D4 tot december 2018 zullen stilliggen. In de praktijk betekent dat dat de hele maand november 2018 slechts 1 van de 7 kernreactoren in staat zal zijn om stroom te leveren. Gegeven het grote aandeel van nucleaire energie in de binnenlandse elektriciteitsopwekking en het wegvallen van 85% van deze capaciteit tijdens de winterperiode dient de toereikendheid van het aanbod om de vraag op elk moment te voorzien nauwkeurig opgevolgd te worden. Dat is des te meer het geval omdat een volledig uitvallen van de stroom in België een erg grote economische kost veroorzaakt.


2017

 • Delokalisaties in ruime zin: gevolgen voor de sectorale werkgelegenheid en productiviteit in België (Artikels - 21/11/2017 )

  Delokalisaties in ruime zin: gevolgen voor de sectorale werkgelegenheid en productiviteit in België

  De reorganisatie van productieprocessen tijdens de afgelopen decennia heeft geleid tot een meer doorgedreven internationale arbeidsverdeling en tot delokalisaties van industriële activiteiten en van zakelijke dienstverlening. Hoewel ondernemingen met deze reorganisaties productiviteitswinsten nastreven, geven de ermee verbonden delokalisaties in geïndustrialiseerde landen zoals België aanleiding tot bezorgdheid, in het bijzonder over de werkgelegenheid. In dit artikel worden delokalisaties en de gevolgen ervan voor België geanalyseerd. Het is een FPB-vertaling van een in “Reflets & perspectives de la vie économique” gepubliceerd artikel dat de in het Engels geschreven FPB working papers over delocalisatie (“offshoring”) van de laatste jaren samenvat.  


2015

 • Decomposition of the hourly wage cost rise in Belgium 2000-2010 (Artikels - 01/04/2015 )

  Decomposition of the hourly wage cost rise in Belgium 2000-2010

  This paper presents a shift-share decomposition applied to industry-level data to identify contributions to the rise in the hourly wage cost in Belgium between 2000 and 2010. According to the results, individual wage increases account for the largest part of the economy- wide hourly wage cost increase (87%). The contribution of changes in the gender, age and skill structure of industry-level employment amounts to 16%, while changes in the industry composition of hours worked even have a negative effect on the hourly wage cost (-3%).


 • Short Term Update 04-14 : Special Topic - Domestic demand patterns in Belgium since the mid-nineties: more French than German? (Artikels - 07/01/2015 )

  Short Term Update 04-14 : Special Topic - Domestic demand patterns in Belgium since the mid-nineties: more French than German?

  In a previous Special Topic (see STU 4-11), we examined the performance of Belgian GDP relative to its three main trading partners since the onset of the financial crisis. This time we put recent domestic demand patterns into perspective by comparing, over a longer period, the evolution of private consumption and business investment in Belgium to those in France and Germany. In addition to the purely descriptive analysis, we also try to identify, through the estimation of co-integrating equations, the underlying factors behind the developments of both demand components under scrutiny. We investigate in particular two sub-periods: the decade preceding the financial crisis (1998-2007) and the following five years (2008-2012).


 • Public support for R&D and the educational mix of R&D employees (Artikels - 07/01/2015 )

  Public support for R&D and the educational mix of R&D employees

  This Working Paper assesses the impact of public support for R&D activities on the educational mix of R&D employees in private companies in Belgium. Estimations show that some tax incentives significantly raise the share of researchers holding a PhD. There are indications that holders of PhDs substitute for R&D employees with a lower education degree. It is also shown that controlling for changes in the educational mix of R&D personnel lowers estimates of the impact of public support on the average wages of researchers.


 • A methodology for household projections: the HPROM model (Household PROjection Model) (Artikels - 07/01/2015 )

  A methodology for household projections: the HPROM model (Household PROjection Model)

  This Working Paper presents the methodology the Federal Planning Bureau has currently developed to draw up long-term Belgian household projections. This methodology allows detailed projections of the number of households (at the district level) by household type according to living arrangements and not legal situation. Thus, the projections include the different forms of living arrangements, such as cohabitation, single-parent families, single households ("one person"), etc. They also guarantee coherence with the national population projections, which have been published by the Federal Planning Bureau and Statistics Belgium for several years and are based on the so-called component method.


2014

 • STU 03-14 : Special topic - Belgium’s performance in terms of security of energy supply: trends to 2050 (Artikels - 20/10/2014 )

  STU 03-14 : Special topic - Belgium’s performance in terms of security of energy supply: trends to 2050

  Energy holds an important place in our economies. It is a production factor for the manufacturing industry as well as a key element in our everyday life. It is essential to evaluate a country’s energy dependence and its potential vulnerability to energy supply disruptions or energy price shocks because this may translate into losses in competitiveness and growth. For a country like Belgium, this type of evaluation is even more crucial because the Belgian ground does not contain any indigenous fossil fuel resource, the potential of renewable energy sources is relatively limited and nuclear energy is being phased out. In order to assess Member States’ energy dependence, the European Commission designed a set of energy dependence indicators and looked at their evolution over recent years. Looking at the past is relevant and interesting but appraising future trends brings an extra dimension to the issue. This is all the more so since the EU has set ambitious energy and climate policies, which call for significant structural changes in the energy system. The recent FPB publication Belgium Energy Trends to 2050 provides the material to compare and gauge past and future trends of some energy dependence indicators. The results of this side analysis are summarised below.


 • When the lights go out: the monetary impact of a large scale blackout in Belgium (Artikels - 19/08/2014 )

  When the lights go out: the monetary impact of a large scale blackout in Belgium

  The power landscape is growing ever more complex due to, among other things, legislation and targets defined at several levels which tend to influence (and sometimes contradict) one another. One can wonder if the different economic agents can still see the wood for the trees and if the lights will stay on all the time. The first in line to worry is the federal government, since it carries the responsibility of permanently guaranteeing the security of supply. In times of increased electricity production by variable energy sources 1 (solar PV, wind) and of distorted investment signals, how to guarantee security of supply is not obvious. The absence of investment in sufficient reserve capacity and – in the worst case scenario – inadequacy of generation capacity may lead to soaring societal costs. This Working Paper focuses on the specific event of things going wrong in spite of all initiatives and mechanisms put in place: a national blackout paralyzing the entire Belgian economy for one hour and its price tag are scrutinised.


 • Macrosectoral analysis of the impact of a VAT increase (Artikels - 19/08/2014 )

  Macrosectoral analysis of the impact of a VAT increase

  This study was commissioned by the Central Economic Council (CEC), and in particular by the ‘Construction’ Special Advisory Commission. It presents the sectoral results of a report that was produced in 2011 by the National Bank of Belgium and the Federal Planning Bureau. As requested by the CEC, we comment here in detail on the impact of a VAT increase without additional measures, (variant 1) and the impact of a VAT increase with transitional neutralization of the effect of that increase on indexation (variant 2).


 • A new version of the MODTRIM model (Artikels - 18/06/2014 )

  A new version of the MODTRIM model

  This Working Paper describes the new version of MODTRIM II, the quarterly macroeconomic model developed at the FPB for short-term forecasting. The FPB’s short-term macroeconomic forecasts are published three times a year and are usually referred to as the “economic budget”, as they are used by the Belgian federal government to set up its budget and to perform budgetary control exercises. While the model has retained the same overall architecture and underlying structure since the early 1990s, the main differences relative to the 2003 version, described in Working Paper 6-03, are highlighted.


 • The use of firm-level data to assess national competitiveness (Artikels - 03/03/2014 )

  The use of firm-level data to assess national competitiveness

  The worldwide financial crisis of 2008 and the ensuing economic slowdown exposed substantial imbalances within the Eurozone. As a result, national competitiveness appeared high on the agenda of EU policy makers, e.g. the Europe 2020 Strategy. The definition of competitiveness is a subject of much debate, but productivity is generally acknowledged as an important indicator of the ability of countries to create value added. Productivity is often computed at a rather aggregated level (industries, regions or countries) under the assumption that industries are composed of fairly homogenous firms. Firm-level data, however, reveal dramatic and persistent differences in productivity between firms within the same industry. In this article, we argue that firm-level data give insight in intra-industry dynamics that is beyond the scope of analysis at a more aggregated level.


2013

 • Long-term Sustainable Development Visions: Concepts, Applications, and Elaboration (Artikels - 29/10/2013 )

  Long-term Sustainable Development Visions: Concepts, Applications, and Elaboration

  This Planning Paper explores the usefulness and the need for long-term visions of society's development to guide the achievement of a sustainable society. Such a future society is able to combine material wealth improvements with social equity and justice and to limit its environmental impact to a level within the Earth's self-recovery capabilities. Government initiatives already taken in several industrialized countries to help respond to this need are reviewed. This review covers different levels of governance, from the sub-national to the global level, with a particular focus on the Belgian Federal Sustainable Development (SD) strategy adopted in a Parliamentary Act of 1997. It analyses in particular the content and the follow-up of the 2010 revision of this Act, which has introduced a long-term vision for Sustainable Development in this strategy.


 1 van 4  articles.php?lang=nl&Grid1Page=2 articles.php?lang=nl&Grid1Page=4
Please do not visit, its a trap for bots