Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Guy Trachez

Na zijn studies Business Engineering (Universiteit Gent), trad Guy Trachez in 2019 in dienst op het Federaal Planbureau. Als data analist binnen de equipe Sectorale en milieurekeningen en -analyses, houdt Guy zich bezig met kwantitatieve analyses in het domein van globalisering en waardecreatie gebaseerd op aanbod- en gebruikstabellen (AGT) en input-outputtabellen (IOT).

Hij heeft bijgedragen aan het HeterIO-project (Eurostat project), waarbij onderzocht wordt hoe conventionele AGT kunnen uitgesplitst worden naar alternatieve vormen van heterogeniteit, zoals grootte, eigenaarschap, exportgedrag en andere bedrijfskarakteristieken. Op basis van die uitgebreide tabellen kunnen de rol en impact van verschillende categorieën van bedrijven binnen globale waardeketens onderzocht worden.

Sinds januari 2021 werkt Guy ook mee aan het opstellen en analyseren van verschillende milieu-economische rekeningen, waaronder de rekening voor milieubelastingen naar economische activiteit (Environmental Taxes by Economic Activity, ETEA), de luchtemissierekeningen (Air Emissions Accounts, AEA) en de fysieke-energiestroomrekeningen (Physical Energy Flow Accounts, PEFA).

 

Contactgegevens

Equipes

  • Sectorale en milieurekeningen en -analyses
  • Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2019

    De Europese Verordening Nr. 691/2011 verplicht de lidstaten van de Europese Unie om zes milieu-economische rekeningen aan Eurostat te leveren. Het gaat om drie rekeningen die sinds 2013 worden overgemaakt: de rekeningen voor milieubelastingen naar economische activiteit (Environmental Taxes by Economic Activity, ETEA), de luchtemissierekeningen (Air Emissions Accounts, AEA) en de materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie (Economy-Wide Material Flow Accounts, EW-MFA), aangevuld met drie rekeningen die vanaf 2017 worden geleverd: de rekeningen voor de productie van milieugoederen en ‑diensten (Environmental Goods and Services Sector, EGSS), de uitgavenrekeningen voor milieubescherming (Environmental Protection Expenditure Accounts, EPEA) en de fysieke-energie­stroom­rekeningen (Physical Energy Flow Accounts, PEFA).

    Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) presenteert in deze publicatie de rekeningen voor de milieubelastingen naar economische activiteit voor de periode 2008-2019.

    REP_ETEA2021_12488 [30/09/2021]
Please do not visit, its a trap for bots