Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Transportdatabanken [TRANSP]

 Updates

21/04/2020

De databank mobiliteits-en vervoerindicatoren verstrekt gedetailleerde informatie over de toestand en de evolutie van het vervoer en de mobiliteit in België. Ze  is in samenwerking met de FOD Mobiliteit en Vervoer ontwikkeld (internet site).

De mobiliteits-en vervoerindicatoren zijn gegroepeerd volgens zes thema’s die men ook terugvindt in de boomstructuur van de databank.

  • Macro-economische indicatoren;
  • De huishoudens en vervoer;
  • Transportinfrastructuur;
  • Voertuigpark en transportmaterieel;
  • Verkeer en vervoer;
  • Impact van de vervoeractiviteit.

Die zes grote thema’s vallen telkens uiteen in verschillende subthema’s.

  Beschikbare gegevens

Indicatoren Vervoer en Mobiliteit


Please do not visit, its a trap for bots