Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Economische begroting 2020 / juni 2019 - Statistische bijlage [MOD]

Updates

06/06/2019

Deze databank bevat tijdreeksen op jaarbasis voor de periode 1996-2020. De vooruitzichten houden rekening met Deel 1 van de Nationale rekeningen 2018, alsook met de kwartaalaggregaten tot het eerste kwartaal van 2019. De voorliggende vooruitzichten werden goedgekeurd door de Raad van bestuur van het INR en het Wetenschappelijk comité voor de economische begroting.

De tabellen bevatten reeksen i.v.m. de internationale omgeving, de bestedingsoptiek van het bbp (lopende prijzen, volumes en deflatoren), de ontwikkeling van de loonmassa in de marktsector, de situatie op de arbeidsmarkt en de sectorrekeningen (particulieren, ondernemingen en buitenland).

Voor bijkomende inlichtingen kan U zich wenden tot de equipe "macro-economische vooruitzichten en analyses" (macro@plan.be).


Please do not visit, its a trap for bots