Economische vooruitzichten MLT (2017-2022) - Statistische bijlage [PRF]

Updates

20/06/2017

Deze databank vormt de statistische bijlage van de Economische vooruitzichten voor België die jaarlijks in de maand juni gepubliceerd worden

De onderstaande bestanden bevatten tijdreeksen voor België over de periode 1995-2022. De reeksen zijn opgesteld volgens de definities van het Europees Systeem van nationale en regionale Rekeningen (ESR2010). De gegevens zijn afkomstig van het model HERMES-België.

De indeling is als volgt:

  • Belangrijkste hypothesen van de projectie
  • Macro-economische resultaten
  • Sectorrekeningen
  • Openbare financiën
  • Resultaten per bedrijfstak, privé-consumptie per categorie, energie en emissies

Voor bijkomende inlichtingen kan U zich wenden tot de equipe "macro-economische vooruitzichten en analyses" (macro@plan.be).

  Beschikbare gegevens

Economische vooruitzichten MLT (2017-2022) - statistische bijlage


Please do not visit, its a trap for bots