Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Economische begroting 2024 / september 2023 - Statistische bijlage [MOD]

 Updates

07/09/2023

Deze databank bevat tijdreeksen op jaarbasis voor de periode 1996-2024. De vooruitzichten houden rekening met Deel 1 van de Nationale rekeningen 2022, alsook met de kwartaalaggregaten tot het tweede kwartaal van 2023. De voorliggende vooruitzichten werden goedgekeurd door de Raad van bestuur van het INR en het Wetenschappelijk comité voor de economische begroting.

De tabellen bevatten reeksen i.v.m. de internationale omgeving, de bestedingsoptiek van het bbp (lopende prijzen, volumes en deflatoren), de ontwikkeling van de loonmassa in de marktsector, de situatie op de arbeidsmarkt en de sectorrekeningen (particulieren, ondernemingen en buitenland).

Voor bijkomende inlichtingen kan U zich wenden tot de equipe "macro-economische vooruitzichten en analyses" (macro@plan.be).


Please do not visit, its a trap for bots