Macro-economische vooruitzichten en analyses 

Deze databank bevat tijdreeksen op jaarbasis voor de periode 1996-2020. De vooruitzichten houden rekening met Deel 1 van de Nationale rekeningen 2018, alsook met de kwartaalaggregaten tot het tweede kwartaal van 2019. De voorliggende vooruitzichten werden goedgekeurd door de Raad van bestuur van het INR en het Wetenschappelijk comité voor de economische begroting.

 05/09/2019 

Deze databank vormt de statistische bijlage van de meest recente middellangetermijnvooruitzichten voor de Belgische economie. Ze bevat tijdreeksen op jaarbasis voor de periode 1996-2024. De gegevens zijn afkomstig van het HERMES-model.

 18/06/2019 

De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.

 07/01/2020 

Deze databank vormt de statistische bijlage van de Regionale economische vooruitzichten voor België die jaarlijks in de maand juli gepubliceerd worden.

 12/07/2019 

Data (4)

Deze databank bevat tijdreeksen op jaarbasis voor de periode 1996-2020. De vooruitzichten houden rekening met Deel 1 van de Nationale rekeningen 2018, alsook met de kwartaalaggregaten tot het tweede kwartaal van 2019. De voorliggende vooruitzichten werden goedgekeurd door de Raad van bestuur van het INR en het Wetenschappelijk comité voor de economische begroting.

 05/09/2019  Macro-economische vooruitzichten en analyses, Arbeidsmarkt, Overheidsfinanciën
 

Deze databank vormt de statistische bijlage van de meest recente middellangetermijnvooruitzichten voor de Belgische economie. Ze bevat tijdreeksen op jaarbasis voor de periode 1996-2024. De gegevens zijn afkomstig van het HERMES-model.

 18/06/2019  Macro-economische vooruitzichten en analyses
 

De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.

 07/01/2020  Macro-economische vooruitzichten en analyses
 

Deze databank vormt de statistische bijlage van de Regionale economische vooruitzichten voor België die jaarlijks in de maand juli gepubliceerd worden.

 12/07/2019  Macro-economische vooruitzichten en analyses, Arbeidsmarkt
 
Please do not visit, its a trap for bots