Duurzame ontwikkeling 

De aanvullende indicatoren naast het bruto binnenlands product (bbp) informeren over sociale, milieu- en economische vraagstukken. Samen beschrijven ze de evolutie van het welzijn van mensen en de ontwikkeling van de Belgische samenleving. De set van 67 indicatoren is beschikbaar op www.indicators.be.

 07/02/2017 

Deze databank bevat de 31 indicatoren die gebruikt werden om een eerste balans op te maken van de vooruitgang van België naar de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030, die door de VN aangenomen werden. De gegevens die gebruikt werden om die indicatoren te evalueren, worden ook voorgesteld.

 28/06/2016 

Data (2)

De aanvullende indicatoren naast het bruto binnenlands product (bbp) informeren over sociale, milieu- en economische vraagstukken. Samen beschrijven ze de evolutie van het welzijn van mensen en de ontwikkeling van de Belgische samenleving. De set van 67 indicatoren is beschikbaar op www.indicators.be.

 07/02/2017  Duurzame ontwikkeling
 

Deze databank bevat de 31 indicatoren die gebruikt werden om een eerste balans op te maken van de vooruitgang van België naar de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030, die door de VN aangenomen werden. De gegevens die gebruikt werden om die indicatoren te evalueren, worden ook voorgesteld.

 28/06/2016  Duurzame ontwikkeling
 
Please do not visit, its a trap for bots