Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Duurzame ontwikkeling 

De aanvullende indicatoren naast het bruto binnenlands product (bbp) informeren over sociale, milieu- en economische vraagstukken. Samen beschrijven ze de evolutie van het welzijn van mensen en de ontwikkeling van de Belgische samenleving. De set van 70 indicatoren is beschikbaar op www.indicators.be.

 03/02/2021 

Deze databank bevat de indicatoren die gebruikt worden om de vooruitgang van België te volgen naar de 17 door de VN aangenomen duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030. Een gedetailleerde balans van 51 indicatoren werd opgesteld. 

 24/06/2019 

Data (2)

De aanvullende indicatoren naast het bruto binnenlands product (bbp) informeren over sociale, milieu- en economische vraagstukken. Samen beschrijven ze de evolutie van het welzijn van mensen en de ontwikkeling van de Belgische samenleving. De set van 70 indicatoren is beschikbaar op www.indicators.be.

 03/02/2021  Duurzame ontwikkeling
 

Deze databank bevat de indicatoren die gebruikt worden om de vooruitgang van België te volgen naar de 17 door de VN aangenomen duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030. Een gedetailleerde balans van 51 indicatoren werd opgesteld. 

 24/06/2019  Duurzame ontwikkeling
 
Please do not visit, its a trap for bots