Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Duurzame ontwikkeling 

De aanvullende indicatoren naast het bruto binnenlands product (bbp) informeren over sociale, milieu- en economische vraagstukken. Samen beschrijven ze de evolutie van het welzijn van mensen en de ontwikkeling van de Belgische samenleving. De set van 67 indicatoren is beschikbaar op www.indicators.be.

 07/02/2017 

Deze databank bevat de 31 indicatoren die gebruikt werden om een eerste balans op te maken van de vooruitgang van België naar de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030, die door de VN aangenomen werden. De gegevens die gebruikt werden om die indicatoren te evalueren, worden ook voorgesteld.

 28/06/2016 

Data (2)

De aanvullende indicatoren naast het bruto binnenlands product (bbp) informeren over sociale, milieu- en economische vraagstukken. Samen beschrijven ze de evolutie van het welzijn van mensen en de ontwikkeling van de Belgische samenleving. De set van 67 indicatoren is beschikbaar op www.indicators.be.

 07/02/2017  Duurzame ontwikkeling
 

Deze databank bevat de 31 indicatoren die gebruikt werden om een eerste balans op te maken van de vooruitgang van België naar de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030, die door de VN aangenomen werden. De gegevens die gebruikt werden om die indicatoren te evalueren, worden ook voorgesteld.

 28/06/2016  Duurzame ontwikkeling
 
Please do not visit, its a trap for bots