Energie 

De statistieken en vooruitzichten zijn opgesteld volgens de principes van de energiebalansen van Eurostat. De vooruitzichten werden hoofdzakelijk met het energiemodel PRIMES gegenereerd. Dit excelbestand vervolledigt de publicatie «Het Belgische energielandschap tegen 2050: Een projectie bij ongewijzigd beleid» die elke 3 jaar wordt opgesteld.

 27/10/2017 

Data (1)

De statistieken en vooruitzichten zijn opgesteld volgens de principes van de energiebalansen van Eurostat. De vooruitzichten werden hoofdzakelijk met het energiemodel PRIMES gegenereerd. Dit excelbestand vervolledigt de publicatie «Het Belgische energielandschap tegen 2050: Een projectie bij ongewijzigd beleid» die elke 3 jaar wordt opgesteld.

 27/10/2017  Energie
 
Please do not visit, its a trap for bots