Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning 

De bevolkingsvooruitzichten 2020-2070 gaan uit van de waarnemingen op 1 januari 2020. Zij werden uitgewerkt per arrondissement, leeftijd en geslacht.

 19/01/2021 

De huishoudensvooruitzichten 2020-2070 gaan uit van de waarnemingen op 1 januari 2020. Zij werden uitgewerkt per arrondissement, en type. Ze baseren zich op de bevolkingsvooruitzichten 2020-2070.

 19/01/2021 

Deze databank presenteert de vooruitzichten op zeer lange termijn van de uitgaven voor sociale bescherming (budgettaire kosten van de vergrijzing) en de evaluatie van het armoederisico onder gepensioneerden volgens de hypothesen van het referentiescenario van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV).

 09/07/2020 

De gegevens in dit bestand zijn het resultaat van de vooruitzichten van de sterftequotiënten per geslacht en uniseks op het niveau van het Rijk uitgevoerd in het kader van de demografische vooruitzichten 2020-2070 (volgens de methode beschreven in WP 18-09).

 19/01/2021 

Data (4)

De bevolkingsvooruitzichten 2020-2070 gaan uit van de waarnemingen op 1 januari 2020. Zij werden uitgewerkt per arrondissement, leeftijd en geslacht.

 19/01/2021  Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning
 

De huishoudensvooruitzichten 2020-2070 gaan uit van de waarnemingen op 1 januari 2020. Zij werden uitgewerkt per arrondissement, en type. Ze baseren zich op de bevolkingsvooruitzichten 2020-2070.

 19/01/2021  Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning
 

Deze databank presenteert de vooruitzichten op zeer lange termijn van de uitgaven voor sociale bescherming (budgettaire kosten van de vergrijzing) en de evaluatie van het armoederisico onder gepensioneerden volgens de hypothesen van het referentiescenario van de Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV).

 09/07/2020  Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning
 

De gegevens in dit bestand zijn het resultaat van de vooruitzichten van de sterftequotiënten per geslacht en uniseks op het niveau van het Rijk uitgevoerd in het kader van de demografische vooruitzichten 2020-2070 (volgens de methode beschreven in WP 18-09).

 19/01/2021  Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning
 
Please do not visit, its a trap for bots